Nederlandslimbereikbaar

VIDEO'S

MAAS ANIMATIE

Korte video over de MaaS app, de Nederlandse aanpak. Hoe werkt het reizen met een MaaS app? Een voorbeeld.

MAAS UITGELEGD

Video die de essentie van Mobility as a Service uitlegt en  hoe we als Nederland hieraan werken, binnen een Europese context.

MAAS-LAB

Het MaaS-Lab is een samenwerkingsverband tussen alle partijen uit het bedrijfsleven die betrokken zijn bij de ontwikkeling van MaaS (Mobility as a Service) in Nederland. Doel is het creëren van de juiste randvoorwaarden voor gezonde en optimale MaaS-diensten die aansluiten op het maatschappelijke belang en de wensen van de reiziger. Het MaaS-Lab wordt gefaciliteerd door Koninklijk Nederlands Vervoer.

MOBILITY AS A SERVICE, ENGELS

For all our English readers a short video explaining the principles of Mobility as a Service.